บทที่ 7 การใช้โปรแกรมประยุกต์ และ Utility Program


การใช้โปรแกรมประยุกต์ และ Utility Program

  • การติดตั้งโปรแกรม

  • การใช้โปรแกรมประยุกต์

  • โปรแกรม Utility บนเครือข่าย

  • สรุปท้ายบท

  • แบบทดสอบประมวลผลการเรียนรู้

Recent Posts

© 2023 by Kathy Schulders. Proudly created with Wix.com  

  • Grey Twitter Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now