ครู อักษร บุญชาลี

 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สาขา ไฟฟ้า สื่อสาร

 

ข้าราชการบำนาญ

ตำแหน่งสุดท้าย   ครูชำนาญการพิเศษ (ครู คศ.3)

ปัจจุบัน

โค๊ช สอนการตลาดออนไลน์