บทที่ 4 การเชื่อมต่อเครือข่าย

การเชื่อมต่อเครือข่าย

  • ขั้นตอนการสร้างสายแลนด์ชนิด RJ 45

  • ความแตกต่างระหว่างเครือข่าย

  • การติดตั้งเครือข่าย Work group

  • การแชร์เครื่องพิมพ์บนเครือข่าย

  • สรุปท้ายบท

  • แบบทดสอบประมวลผลการเรียนรู้

ขั้นตอนการสร้างสายแลนด์ชนิด RJ 45

แหล่งข้อมูล

การต่อสายแลนด์ คลิกที่นี่

Recent Posts