บทที่ 3 รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายและระบบเครืข่ายท้องถิ่น

May 17, 2017

รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายและระบบเครืข่ายท้องถิ่น

 • ลักษณะการเชื่อมโยงเครือข่าย

 • รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่าย

 • สถาปัตยกรรมเครือข่าย

 • โปรโตคอลควบคุมการเข้าถึงสื่อกลาง

 • ระบบเครือข่ายท้องถิ่น

 • สรุปท้ายบท

 • แบบทดสอบประเมินผลการเรียนรู้

 

 

ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 


      เครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งประเภทตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ได้ 3 ประเภทด้วยกันคือ
  

1. เครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network : LAN)
             หรือที่นิยมเรียกสั้น ๆ ว่าเครือข่ายแลน เป็นเครือข่ายขนาดเล็กที่สุดในบรรดาทั้ง 3 ประเภท เนื่องจากครอบคลุมพื้นที่บนระยะทางที่จำกัด เช่น ภายในอาคาร สำนักงาน ห้องทำงานที่อยู่ภายในบริเวณเดียวกัน 

 

 

  

2.เครือข่ายระดับเมือง (Metropolitan Area Network : MAN)
              เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันระหว่างเมือง ซึ่งครอบคลุมระยะทางที่ไกลกว่าเครือข่ายท้องถิ่น ใช้ในการเชื่อมต่อสำนักงานสาขาต่าง ๆ ที่อยู่ในเมืองหรือจังหวัดเดียวกัน 

 

 

 

3.เครือข่ายระดับประเทศ (Wide Area Network : WAN)
               เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันระหว่างประเทศหรือระหว่างทวีป ซึ่งครอบคลุมระยะทางไกลที่สุด โดยปราศจากข้อจำกัดในเรื่องของระยะทาง

 

 

 

 

รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่าย

 

รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือที่เรียกว่า Network Topologies คือการแบ่งแยกการเชื่อมต่อเครือข่าย LAN ในลักษณะเชิงกายภาพ (Physical Topology) โดยมี 4 รูปแบบ ดังนี้

 • - Bus Network Topology

 • - Ring Network Topology

 • - Mesh Network Topology

 • - Star Network Topology

 

Bus Network Topology

 

Ring Network Topology

 

 

Star Network Topology

 

Mesh Network Topology

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recent Posts
Please reload

© 2023 by Kathy Schulders. Proudly created with Wix.com  

 • Grey Twitter Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now