บทที่ 2 ช่องทางการสื่อสารและส่วนประกอบของเครือข่าย

May 18, 2017

ช่องทางการสื่อสารและส่วนประกอบของเครือข่าย

 • สื่อกลางส่งข้อมูล

 • ชนิดของสื่อกลางส่งข้อมูล

 • การพิจารณาสื่อกลางส่งข้อมูล

 • ส่วนประกอบของเครือข่าย

 • เกณฑ์วัดประสิทธิภาพเครือข่าย

 • สรุปท้ายบท

 • แบบทดสอบประเมินผลการเรียนรู้

 

 

 

 

การสื่อสารข้อมูล 

 

       หมายถึง การส่งเนื้อหาที่อยู่ในรูปตัวเลขฐานสองที่เกิดจากอุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป โดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนแบ่งปันการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 

สื่อกลาง (media) 

 

      สื่อกลาง( Media ) หมายถึง สื่อกลางหรือตัวกลางที่ทำหน้าที่ ส่งผ่านของข้อมูล ข่าวสาร จากฝั่งผู้ส่งไปยังผู้รับ

 

ชนิดของสื่อกลางของระบบสื่อสาร (Type of media)

 • แบบตัวนำโลหะ(Conductive metal) ได้แก่ Twisted pair, Coaxial cable

 • แบบใยแก้ว หรือพลาสติก(Glass or plastic) ได้แก่ Fiber optic

 • แบบคลื่นวิทยุ หรือเครือข่ายไร้สาย(Wireless) ได้แก่ Microwave, Satellite

 

     สื่อกลางแบบตัวนำโลหะ เป็นสายนำสัญญาณ (Transmission line) ที่ใช้ส่งข้อมูลมี สัญญาณไฟฟ้าเป็นพาหะ แยกเป็น 2 แบบ คือ

 • สายคู่บิดเกลียว (Twisted pair cable)

 • สายโคแอกเชียล (Coaxial cable)

 

     เส้นใยนำแสง (Optical Fiber)  หรือไฟเบอร์ออปติก เป็นตัวกลางของสัญญาณแสง ทำมาจากวัสดุประเภทแก้วที่มีความบริสุทธิ์มาก มีลักษณะเป็นเส้นยาวขนาดเล็ก ขนาดประมาณ เส้นผมของมนุษย์ อาศัยหลักการสะท้อน และหักเหของแสงในการส่งแสงลงไปในสาย 

 

 

องค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

             

          การที่คอมพิวเตอร์จะสามารถเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ ต้องมีองค์ประกอบพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

 

 • คอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 เครื่อง ขึ้นไป เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล สื่อสารในลักษณะต่างๆ ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

 • เน็ตเวิร์คการ์ด หรือ NIC (Network Interface Card)

 • สื่อกลางและอุปกรณ์สำหรับการรับส่งข้อมูล เช่น สายสัญญาณ สายสัญญาณที่นิยมใช้ในระบบเครือข่าย

 • โปรโตคอล (Protocol) 

 • ระบบปฏิบัติการเครือข่าย หรือ NOS (Network Operating System)

 • อุปกรณ์เพื่อการเชื่อมโยง

เน็ตเวิร์คการ์ด หรือ NIC (Network Interface Card)

 

 ภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

สื่อกลางและอุปกรณ์สำหรับการรับส่งข้อมูล

 

 

 ภาพเพ่ิมเติม คลิกที่นี่

 

อุปกรณ์เพื่อการเชื่อมโยง

 

 

 

 

 

 ภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งข้อมูล

สื่อกลางในการส่งข้อมูล  คลิกที่นี่

องค์ประกอบของเครือข่าย คลิกที่นี่

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recent Posts
Please reload

© 2023 by Kathy Schulders. Proudly created with Wix.com  

 • Grey Twitter Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now