ชนิดของสายอากาศกับย่านความถี่ต่างๆ


มาตรฐานของสายนำสัญญาณ

มาตรฐาน MIL - C - 17 เป็นเป็นมาตรฐานทางด้านทหารของ สหรัฐอเมริกา ตัวอย่างเช่น RG- 58A/U

RG ย่อมาจาก Radio Guide ก็คือสายนำสัญญาณวิทยุ 58 เป็นเบอร์ของสาย อักษรตัวแรก อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ แสดงถึง การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลง วัสดุ เช่น เปลือกสาย จำนวนลวดตัวนำ /U หมายถึง Utility หรือ Universal คือใช้ในงานทั่วไป

มาตรฐาน JIS C 3501 เป็นมาตรฐานของประเทศ ญี่ปุ่น เช่น 5D-FB ตัวเลขตัวแรก คือขนาดของเส้นผ่านศุนย์กลางภายนอก โดยประมาณ อักษรหลังตัวเลข คือค่า impedance C = 75 โอห์ม D = 50 โอห์ม ตัวอักษรหลังขีด แสดงวัตถุทีมาทำเป็นไดอิเล็คทริก

F = โฟม ถ้าเป็นเลข 2 คือ PE อักษรตัวสุดท้าย แสดงลักษณะของชีลด์ และเปลือกหุ้มสาย B = ชีลด์ทองแดง + ชีลด์อลูมิเนียม + PVC E = ชีลด์ทองแดง + PE L = ชีลด์อลูมิเนียม + PVC N = ชีลด์ทองแดง + ไนล่อนถัก V = ชีลด์ทองแดง + PVC W = ซีลด์ทองแดงทั้งสองชั้น + PVCRecent Posts