หน่วยที่ 3 คุณลักษณะสมบัติของ RLC ในเครื่องส่งวิทยุ
3.1 คุณลักษณะสมบัติของ R ในเครื่องส่งวิทยุ

3.2 คุณลักษณะสมบัติของ L ในเครื่องส่งวิทยุ

3.3 คุณลักษณะสมบัติของ C ในเครื่องส่งวิทยุ

3.3 ความถี่เรโซแนนซ์

คุณลักษณะสมบัติของ R ในเครื่องส่งวิทยุ

คุณลักษณะสมบัติของตัวต้านทาน (R) ตัวต้านทานในวงจรทำหน้าที่ ลดทอนสัญญาณที่ผ่านเข้าวงจร เมื่อป้อนสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับให้กับตัวต้านทานพบว่าแรงดันตกคร่อมตัวต้านทานจะมีเฟสที่ตรงกับกระแส เรียกว่า In phase (เฟสเดียวกัน)

ค่าความต้านทานมีหน่วยเป็น โอห์ม กระแสและ แรงดัน จะอยู่ในเฟสเดียวกัน

คุณลักษณะสมบัติของ L ในเครื่องส่งวิทยุ

คุณลักษณะสมบัติของตัวเหนี่ยวนำ (L) คุณสมบัติของตัวเหนี่ยวนำ (L) คือ สามารถส่งผ่านความถี่ต่ำได้ดีและกั้นความถี่สูงไม่ให้ผ่านออกไปได้ เมื่อป้อนไฟฟ้ากระแสสลับให้ตัวเหนี่ยวนำ พบว่า แรงดันตกคร่อมตัวเหนี่ยวนำ จะนำหน้ากระแสอยู่ 90 องศา

ค่าความหน่วงที่เกิดขึ้น หรือ อิมพีแดนซ์ ( Inductive Reactance ) มีหน่วยเป็น โอห์ม แรงดันจะนำหน้ากระแส 90 องศา

คุณลักษณะสมบัติของ C ในเครื่องส่งวิทยุ

คุณลักษณะสมบัติของตัวเก็บประจุ (C) ตัวเก็บประจุ (C) ทำหน้าที่ ให้ความถี่สูงผ่านได้ดีและกันความถี่ต่ำไมให้ผ่าน เมื่อป้อนัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับให้กับตัวเก็นประจุพบว่ากระแสจะนำหน้าแรงดันอยู่ 90 องศา

ค่าความหน่วงที่เกิดขึ้น หรือ อิมพีแดนซ์ ( Capacitive Reactance ) มีหน่วยเป็น โอห์ม กระแสจะนำหน้าแรงดัน 90 องศา

การเกิดเรโซแนนซ์


ณ.ความถี่ Resonance เงื่อนไขสำคัญคือ ค่า Xc = Xl ดังนั้น

เพื่อหาจุด Resonace จึงต้องมีการปรับหรือ จูน TUNE ค่าของ ตัวเหนี่ยวนำ และ ตัวเก็บประจุ ลักษณะการต่อวงจร นิยมใช้ 2 แบบคือ

วงจรแบบอนุกรม

วงจรแบบขนาน
Recent Posts
1590027037755 (1).jpg
1589267525475.png
zt56QdM.gif

© 2023 by aksorn boonchalee created with Wix.com  

  • Grey Twitter Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now