top of page
6a0999_4ceba25589924ae2b095dd10fcf7be96

ยาน้ำสมุนไพร “โหย่งเหิง

 

โหย่งเหิง ยาน้ำสมุนไพร บำรุงร่างกาย บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เลขทะเบียนยา G 244/43 ด้วยโรงงานผลิตอันทันสมัยที่สุด มูลค่ากว่าร้อยล้านบาท มาดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรธรรชาติ กับสุดยอดตำรับยาสมุนไพรจีน
 
           ยาน้ำสมุนไพร “โหย่งเหิง” มีต้นกำเนิดมาจากตำรับยาจีนโบราณ ของหมอยาจีนผู้หนึ่ง ในสมัยราชวงศ์ฮั่นผู้ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของ “เตียตังเก้ง” หมอยาจีนที่มีชื่อสียงในสมัยนั้น และเป็นผู้แต่งตำรับยา “เซียฮั่งหลุง” ซึ่ง ถือเป็นตำรับยาเก่าแก่ของจีน จากตำรับยาจีนโบราณ สูตรยานี้ได้รับการปรับปรุง และพัฒนาขึ้นจนกลายเป็นยาใหม่ และได้รับการยอมรับว่าเป็นตำรับยาอายุวัฒนะที่ยอดเยี่ยมในสมัยนั้น ซึ่งคนรุ่นลูกรุ่นหลานก็ได้นำเอายาสูตรนี้มาปรุงดื่มกันต่อมาเรื่อยๆ ทำให้มีสุขภาพดี แข็งแรง และอายุยืนอยู่ได้ร่วม 130 ปี ดังนั้น สรรพคุณของตำรับยาจีนนี้จึงเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง และแพร่หลายมากขึ้นสูตรยานี้ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้หนึ่งที่ได้รับมรดกสูตรยาดังกล่าวคือผู้ก่อตั้ง บริษัท จอยแอนด์คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ชื่อเดิม เจริญโอสถ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) จากการที่ได้รู้จักและสัมผัสถึงสรรพคุณอันอเนกอนันต์ของสูตรยาจีนนี้ จึงเกิดความตั้งใจอยากจะเผยแพร่สูตรยาจีนอย่างจริงจัง โดยหวังให้ผู้อื่นได้มีสุขภาพดี โดยนำเอาสูตรยาเก่าแก่นี้มาปรับปรุงขึ้นใหม่ภายใต้กรรมวิธีที่สะอาดและถูกต้อง ตามมาตรฐานการผลิต ที่คณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้จนในที่สุดยาน้ำสมุนไพร “โหย่งเหิง” จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนโบราณ เลขทะเบียนยาที่ G244/43
 
            ยาน้ำสมุนไพรโหย่งเหิง เป็นยาแผนโบราณอายุกว่า 500 ปี จากต้นตำรับยาจีนโบราณ ว่าเป็นตำรับยาอายุวัฒนะที่ยอดเยี่ยมในสมัยนั้น คัดเลือกจากพืชสมุนไพรจีนชั้นเลิศ ที่เป็นทั้งยาและอาหารมากกว่า 30 ชนิด ปรับส่วนผสมจนได้คุณค่าทางวิทยาศาสตร์ และ สมดุลตามหลัก หยิน-หยาง ของแพทย์จีนแผนโบราณ จึงมีผลต่อการฟื้นฟูในทุก ๆ ส่วนของร่างกาย ออกฤทธิ์ด้วย องค์ประกอบทางเคมีตามธรรมชาติ ไม่มีสเตอรอยด์ หรือสารเคมีใด ๆ มีความปลอดภัยในการบริโภคสูง ไม่มีพิษข้างเคียง ดื่มประจำได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน 
 
ต้านโรคร้าย บำรุงร่างกาย ด้วยทฤษฎีแพทย์จีน
             คุณทราบหรือไม่ว่าร่างกายคนเราประกอบขึ้นจากธาตุสำคัญ 5 อย่าง คือ น้ำ ไม้ ไฟ ดิน และ ทอง(โลหะ) เกิดเป็นอวัยวะต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย ธาตุทั้ง 5 อยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน และ ทำงานเกื้อหนุนอย่างเป็นระบบ ฉะนั้น การเรียนรู้ถึงคุณสมบัติเฉพาะ และ ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุทงั้ 5 ให้ถ่องแท้ จะช่วยให้เราสามารถรักษาระบบการทำงานที่ดีของธาตุทั้ง 5 ไว้ได้ การรักษาภาวะปกติของร่างกายไว้เช่นนี้เรียกว่าการรักษา สมดุล (หยิน-หยาง) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของวชิ าการแพทย์จีน เมื่อใดที่ธาตุทั้ง 5 อยู่อย่างสมดุล ก็จะเกิดการทำงานของร่างกายในภาวะที่ปกติขึ้น แต่หากเมื่อใด ธาตุต่าง ๆ ผิดปรกติไป การทำงานของร่างกายก็จะเข้าสู่ภาวะผิดปรกติ นั่นหมายถึง อาการเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเอง ต้นเหตุของสภาวะการขาดสมดุลนั้นมีมากมาย ยิ่งสำหรับวิถีชีวิตคนในปัจจุบันแล้ว ร่างกายอ่อนแอได้โดยง่าย กล่าวคือ ความเครียดจากการทำงาน การพักผ่อนไม่เพียงพอ การกินอาหารไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายทั้งสิ้น
           ดังนั้น การดูแลรักษาร่างกายให้สมบูรณแข็งแรงจึงสำคัญที่การรักษาสมดุลของธาตุทั้ง 5 เราสามารถรักษาสมดุลของธาตุทั้ง 5 ในร่างกายได้ด้วยยาน้ำสมนุ ไพรจีน “โหย่งเหิง” จากสรรพคุณอันอเนกอนันต์ของพืชสมุนไพรจีนกว่า 30 ชนิด อวัยวะภายในที่สำคัญ เช่น หัวใจ ปอด ม้าม ตับ และไต จะได้รับการปรับสมดุล และฟื้นฟูให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการบำรุงร่างกายด้วย “โหย่งเหิง” จึงเป็นการต้านโรคภัยด้วยการลดโอกาสการเกิดโรค ซึ่งถือเป็นวิธีที่ถูกต้องมากกว่าการรักษาอาการป่วยเมื่อเกิดโรคขึ้นแล้ว
กว่าจะมาเป็นยาน้ำสมุนไพร “โหย่งเหิง”
 
             ภายใต้จุดประสงค์สำคัญข้อหนึ่งของเรา คือการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สมบูรณ์และแข็งแรง ลดความเสี่ยง และโอกาสในการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ คุณภาพ และมาตรฐานในการผลิตยาน้ำสมุนไพรจึงได้รับการดูแลเอาใจใส่โดยตลอดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกสมุนไพร ที่มีสรรพคุณตามที่ต้องการ คัดสรรชนิดสมุนไพรที่ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานในการสกัดตัวยา เราคำนึงถึงความสะอาดไปพร้อมกันด้วย เราจึงใช้ แอลกอฮอล์ ซึ่งในทางการแพทย์ถือว่าเป็นสารฆ่าเชื้อโรคที่ดีที่สุด เป็นตัวทำละลาย โดยนำเอาสมุนไพรลงแช่ในแอลกอฮอล์ ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดึงเอาตัวยาออกมาจากสมุนไพร และอีกเหตุผลหนึ่งที่เราเลือกใช้แอลกอฮอล์คือ จะช่วยดูดซึมสารละลายในยาเข้าสู่กระแสโลหิตได้เป็นอย่างดีเมื่อแช่สมุนไพรในระยะเวลาที่เหมาะสมจนได้ตัวยาตามที่ต้องการแล้ว เราจะนำแอลกอฮอล์ทที่มีส่วนผสมของตัวยาอยู่นั้นมากรองเอากาก และตะกอนออก โดยผ่านเครื่องกรองที่ใช้ไส้กรองสำหรับการกรองอาหาร และยาโดยเฉพาะ ด้วยความละเอียดของไส้กรองนี้ ทำให้ส่วนผสมสะอาดปราศจากสิ่งเจือปนจริง ๆ ถึงตอนนี้ ส่วนผสมของเราก็เหลือเพียงตัวยาบริสุทธิ์เข้มข้นที่ละลายอยู่ในแอลกอฮอล์เท่านั้นเหลือเพียงขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญคือการปรุงส่วนผสมต่างๆ ให้ได้มาตรฐานตามตำรับยา ก่อนจะบรรจุลงขวดอย่างสะอาด และถูกหลักอนามัยส่งถึงมือผู้บริโภคต่อไป ความเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนของขบวนการผลิตได้รับการยอมรับในคุณภาพ และมาตรฐาน จนได้รับการขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข นี่คือความตั้งใจของเราที่ต้องการจะมอบสิ่งดีๆ ให้กับคุณ
 
ยาสมุนไพร (Herbal Medicine)
         มีความหมายตาม พรบ. ยาว่า คือยาที่ได้จาก พืช สัตว์ และแร่ธาตุในธรรชาติ ที่ยังไม่ได้มีการผสม ปรุงแต่ง หรือแปรสภาพ ใช้ในการ บำรุง รักษา และ ป้องกันสุขภาพ(Health) ด้วยวิถีทางธรรมชาติตำรับยาจีน
 
สูตรยาจีนตามหลักศาสตร์แพทย์แผนจีนประกอบด้วย
ยาหลัก : บำรุง รักษา ธาตุหรืออวัยวะหลัก
ยารอง : เสริมฤทธิ์ยาหลัก
ยาประกอบ : ลด ปรับ พิษ และผลข้างเคียง ของยาหลัก ยารอง
ยาเสริม : เสริมปรุงแต่งให้ยามีความสมดุลทั้งสรรพคุณและทางกายภาพ
ส่วนผสมทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของตำรับยาจีนที่มีการสืบทอดกันมานานนับพัน ๆ ปี 
 
ยาน้ำสมุนไพร “โหย่งเหิง”
เป็นสูตรดี ผลิตตาม ตำรับแพทย์แผนจีน ที่ถูกต้อง
ผลิตจากสมุนไพรเดียวหลากหลายที่มีสรรพคุณชั้นเลิศ
ปัจจุบันสมุนไพรเดียวหลายตัวมีผลงานวิจัย และผลการใช้ทางคลินิกที่ยืนยัน สนับสนุนชัดเจนว่า มีองค์ประกอบทางเคมีของสารสำคัญที่เป็นสารออกฤทธิ์ต่อการบำบัดโรคได้
ผ่านการพิสูจน์สรรพคุณมาหลายชั่วอายุคน บริโภคแล้วมีพลานามัยดี ทำให้อายุยืนยาว
มีความปลอดภัยในการบริโภคสูง ไม่มีพิษข้างเคียง ดื่มประจำได้อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อร่างกายอย่างคาดไม่ถึง!!!
 
โหย่งเหิง กับหน้าที่ 3 ประการ
ขับสารพิษ – ล้างสารพิษ ในร่างกาย
สร้างเซลล์ – บำรุงเซลล์
ปรับ สมดุลในร่างกาย
“ถ้าร่างกายครบสมบูรณ์สามอย่าง เราจะอายุยืน เพราะไร้โรค”
ทางเลือกของการดูแล และรักษาสุขภาพ
ด้วยการผสมผสานศาสตร์แพทย์แผนจีน และแพทย์แผนปัจจุบันอย่างลงตัว ศาสตร์แพทย์แผนปัจจุบัน มีจุดเด่นในการรักษาโรคที่เกิดขึ้นเฉียบพลัน โรคที่ต้องช่วยชีวิตฉุกเฉิน โรคที่มีปัญหาเฉพาะส่วนหรือการบำบัดอาการที่รวดเร็ว โรคติดเชื้อ โรคที่ต้องการผ่าตัด อาวุธสำคัญในการรักษาโรค คือ ยาเคมีและมีดผ่าตัด
 
         ศาสตร์แพทย์แผนจีน มีจุดเด่นในการปรับสมดุลของร่างกาย(หยิน-หยาง) การสร้างเสริมป้องกันและรักษาสุขภาพต้องทำให้พลังลมปราณ และสมดุลของพลัง หยิน-หยาง เป็นปกติ จึงมีบทบาทในการรักษาที่รากฐานโรคเสื่อมถอย โรคที่มีความซับซ้อนเกี่ยวข้องกับอวัยวะภายในหลายระบบ โรคเรื้อรัง อาวธุสำคัญในการดูแลรักษาโรค คือ การปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต การฝังเข็ม การกินอาหารให้เกิดสมดุลการใช้ยาสมุนไพร และการฝึกนั่งสมาธิ
 
การดื่มยาน้ำสมุนไพรโหย่งเหิง
          เริ่มที่ 5 ซีซี. ไป 3-5 วัน (ก่อนอาหารเช้า และ ก่อนนอน) แล้วเพิ่มเป็น 10 ซีซี. อีก 3-5 วัน จากนั้นเพิ่มเป็น 15 ซีซี.ไปตลอด  ถ้ามีอาการใจสั่นให้ลดปริมาณลง
 
หลักสำคัญของการดื่มยาสมุนไพร
1. ต้องดื่มอย่างสม่ำเสมอตามเวลาที่กำหนด
2. ต้องมีความอดทนและใจเย็น เพราะสมุนไพรจะค่อย ๆ ฟื้นฟูร่างกาย และขับล้างสารพิษก่อน
3. ต้องไม่หวั่นไหวต่ออาการในระยะแรกที่ดื่มสมุนไพร เพราะสมุนไพรที่ดีต้องมีการขับพิษ ปฏิกิริยา
กระทุ้งโรค และ ขับสารตกค้างในร่างกาย มิใช่คิดว่ายาไม่ถูกกับโรค
4. ต้องระมัดระวังต่อการรับประทานอาหารที่แสลง เช่น หน่อไม้ หัวไชเท้า ฟัก หรือสัตว์ปีกเป็นต้น
ทางที่ดีควรละเว้นการรับประทานชั่วคราว(ในกรณีโรคบางโรค)
5. ไม่ควรดื่มสุราหรือเบียร์ในขณะดื่มสมนุ ไพร
6. ถ้าเกิดอาการที่ท่านทนไม่ได้ในระยะแรกควรงดดื่มชั่วคราว หรือ ลดปริมาณการดื่ม เมื่ออาการ
ทุเลาลงก็ดื่มต่อ เกิดอาการก็หยุดแล้วดื่ม ต่อสลับกันไปเรื่อยๆ จนกว่าร่างกายจะรับสภาพการรักษา
จากสมุนไพรได้
7. ควรจะดื่มให้รู้ว่าหายจากโรคจริงๆ แล้วจึงผ่อนการดื่มจากวันละ 2 ครั้ง เหลือวันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน ไปอีกระยะหนึ่งเพื่อให้แน่ใจเสียก่อน

7 สมุนไพรเดี่ยวชั้นเลิศ
         ตัวอย่างบางส่วนของสมุนไพรจีนที่ล้วนแล้วแต่มีการใช้มายาวนานนับพันๆปี ซึ่งนักวิทยาศาสตร์นักวิจัย ได้ศึกษามาอย่างต่อเนื่องและปัจจุบันพบว่ามีสาระสำคญั มากมายที่มีสรรพคุณ และประสิทธิภาพสูง สามารถใช้บำรุงร่างกาย ป้องกัน และรักษาโรคได้
 
ตังถั่งเฉ้า (Cordyceps sinensis)
อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ไต ปอด
สารสำคัญ : โพลีแซคคาไรด์, แมนนิทอล, กาแล็กโทส, แอดดีโนซีน, คอร์ดิเซนิน, กรดอะมิโน ทงั้ 18 ชนิด,  วิตามินบี 12 และแร่ธาตุอนื่ ๆ ฯลฯ
 
สรรพคุณ:
ชะลอความแก่
รักษาโรคหืด หอบ ภูมิแพ้ ขยายหลอดลม แก้ไอ
ลดระดับน้ำตาลในเลือด
ปรับความดันโลหิต
แก้ไตอ่อนแอ
เป็นยาบำรุง บำบัดอาการเหนื่อยล้า ช่วยให้นอนหลับง่าย
 เพิ่มภูมิต้านทานโรค ในทางคลินิก ใช้รักษามะเร็ง
 
ตังกุย (Angelica sinensis)
อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ตับ ปอด ไต หัวใจ ม้าม
สาระสำคัญ : เบอร์แคบเท็น, เบต้าซิโทสเตอรอล, วิตามินบี 12, คาร์วาโครล, โคลีน, กรดแพนโทเทนิก, สโคโปลิติน, อัมเบลลิเฟอโรน ฯลฯ
 
สรรพคุณ:
บำรุงเลือด รักษาโลหิตจาง ขยายหลอดเลือดแดง
ลดความดันโลหิต
รักษาโรคหัวใจเต้นผิดปกติ โรคเจ็บหัวใจ
แก้อาการประจำเดือนผิดปกติ ปวดประจำเดือน และอาการวัยทอง
ช่วยการทำงานของตับและไตดีขึ้น รักษาโรคปอดอุดตัน
 ปัจจุบันกำลังวิจัยความสามารถในการป้องกัน และรักษามะเร็งตับและโรคไต
 
เต้กย้ง (Deer Antler Velvet)
อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ไต ตับ ปอด กระดูก กล้ามเนื้อ
สารสำคัญ : คอลลาเจน type II, กรดอะมิโนทงั้ 18 ชนดิ , กลูโคสซามีน, คอนรอยติน, พรอสต้าแกรนดินส์, ฟอสโฟไลปิด, กรดไขมันจำเป็น(โอเมก้า3และ6),แพนโทคริน แร่ธาตุ เช่น แคลเซี่ยม,แมงกานิส, แมกนีเซียม,สังกะสี, ทองแดง, เหล็ก,ซีลิเนยี ม ฯลฯ และสำคัญที่สุดคือสาร IGF 1
 
สรรพคุณ :
บำรุงไต กระดูก เลือด ปอด กล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อสมอง
เพิ่มระบบภูมิต้านทานโรค ใช้เป็นยาต้านมะเร็ง
 ช่วยเพิ่มสมรรถภาพของร่างกาย รักษาอาการอ่อนเพลีย ไร้เรี่ยวแรง
รักษาโรคไขข้ออักเสบ รูมาตอยด์ เก๊าต์ กระดูกพรุน
เสริมความเป็นหนุ่น สาว รักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพ กระตุ้น ทำให้เพิ่มระดับฮอร์โมนอิสโตรเยน  และเทสเตอโรน ลดคอเลสเตอรอล และความดันโลหิตสูง อื่น ๆ เช่น ไมเกรน หืด หอบ แผลในกระเพาะอาหาร อาหารไม่ย่อย และรกั ษาสิว
 
เก๋ากี้ (Fructus lycii)
อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ไต ตับ ปอด
สารสารสำคัญ : โพลีแซคคาไลน, แคโรทินอยด์ โดยเฉพาะมีเบต้าแคโรทีนสูงที่สุดของพืชในโลกนี้, วิตามินซี, บี1, บี2, กรดอะมิโนทั้ง 18 ชนิด, กรดลิโนเลอิก, อะโทรพีน,ไฮออสไซยามีน, สโคโพลาติน, เบต้า-ซิโตสเตอรอส, และแร่ธาตุต่าง ๆ ฯลฯ
 
สรรพคุณ:
บำรุงไต ตับ
บำรุงสายตา ทำให้การมองเห็นชัดขึ้น
ชะลอความแก่ มีสารแอนด์ตี้ออกซิแดนท์สูงมาก เพิ่มภูมิต้านทานโรค
เพิ่ม ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและกระตุ้นฮอร์โมนเอสโตรเจน
ลดน้ำตาลในเลือด
ลดไขมันในเลือด ป้องกันตับไม่ให้มีไขมัน
มีการทดลองใช้เป็นยาลดความอ้วน
มีคุณสมบัติในการต้านมะเร็ง ในจีนและญี่ปุ่น กำลังศึกษาใช้บำบัดโรคมะเร็ง
 
ปัคคี้ (Astragali radix)
อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ม้าม ปอด
สารสำคัญ : โพลีแซคคาไรด์, ไกลโคไซด์, เฟลวานอยด์, ซาโปนิน, กรดอะมิโน,แอสตรากาโลไซด์-I II III IV VI VII, แอสตราไอโซเฟลแวน, แอสตราเปอโรคาแปน,บีเทน, คาลิโคซิน, ไตรเทอปีน, ไกลโคไซด์, แร่ธาตุต่าง ๆ ฯลฯ
 
สรรพคุณ :
บำรุงหัวใจ เพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจ
บำรุงเลือดลม
ขับปัสสาวะ
ลดความดันโลหิต
เสริมภูมิต้านทาน บำบัดอาการอ่อนล้า
ปัจจุบันใช้ร่วมในการบำบัดรักษามะเร็ง และมีผลงานวิจัยในการยับยั้งเซลล์มะเร็งของกระเพาะ  และลำไส้
 
โต่วต๋ง (Eucommia ulmoides)
อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ไต ตับ
สารสำคัญ : ไพโนเรซินอล ไดกลูโคโซด์, ออคิวบิน, อิริดอยด์, แอสเพอรูโรไซด์,กรดแอสเพอรูล, กรดอโรแมติวาเนลิก, กรดคลอโรจีนิก, กรดเจนิโพเซดิก,กรดอะมิโน, แร่ธาตุต่างๆ อัลคาลอยด์, โพลีแซคคาไลน์, เควอร์เซติน, ซิตรูซิลินบี ฯลฯ
 
สรรพคุณ :
บำรุงไต และตับ บำรุงกระดูกและเอ็น
แก้อักเสบ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ปวดบั้นเอว ปวดกระดูก ข้ออักเสบ โดยเฉพาะหัวเข่าและข้อเท้า
ในทางคลินิก ใช้ลดความดันโลหิต
เพิ่มระบบภูมิต้านทาน
ชาวจีนเชื่อว่าเป็นยาบำรุงสมรรถนะทางเพศทงั้ ชายและหญิง
ในเภสัชตำรับจีน ใช้บำรุงสตรีมีครรภ์
 
ปักตังเซียม (Codonopsis pilosula, Radix)
อวัยวะที่เกี่ยวข้อง : ม้าม ปอด
สารสำคัญ : โพลีแซคคาไรด์, ธาราเซอร์ริล อาซิเตด, ฟรีเดลิน, ธาราซีรอล,ดี-สไปนาสเตอรอล, ดี7-สติดมาสตีนนอล, กลูโคไซด์, ซูโคลส, กลูโกลส, อินูลินสตาร์ช, อัลคารอยด์ และเรซิน ฯลฯ
 
สรรพคุณ :
บำรุงม้าน ปอด และสร้างพลังลมปราณ (ฉี)
เพิ่มการสร้างเลือด
ช่วยระบบการย่อยอาหาร
แก้อ่อนล้า เพิ่มระบบภูมิต้านทานโรค มีผลต่อสภาวะภูมิต้านทานทานบกพร่อง รวมทั้ง HIV
บำรุงระบบภูมิคุ้มกัน
ในทางคลินิก ที่จีนและญี่ป่นุ ใช้สร้างภูมิต้านให้กับผู้ป่วยมะเร็ง ป้องกันอันตรายและลดพิษจากรังสีที่ใช้ในการบำบัดผู้ป่วยมะเร็ง
นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับเด็ก สตรีมีครรภ์และกำลังให้นมบุตร

67440227_893161641044267_283374806531414
67403381_893161701044261_486311631162808
bottom of page